Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Περιγραφή

Ο Υποστράτηγος Αριστομένης Αντωνακέας, γνωστός, εκ δημοσιευθεισών ιστορικών μελετών του, δια την μεθοδικότητα ερεύνης και παρουσιάσεως αυτών, επιχειρεί, δια του παρόντος βιβλίου του, κατά τρόπον απολύτως ικανοποιητικόν και μακράν προκαταλήψεων, να διαχωρίση την ιστορικήν αλήθειαν εκ του μύθου και να παρουσιάση αντικειμενικώς τα γεγονότα, τα οποία συνθέτουν την επιχείρησιν της ανατινάξεως της γέφυρας του Γοργοποτάμου.
Ούτος δεν προσεπάθησε να συμβιβάση αντικρουομένας απόψεις, αλλά μέσω αυτών επεδίωξε την αναζήτησιν και ανεύρεσιν της ιστορικής και μόνον πραγματικότητος.
Δια τον λόγον αυτόν τοποθετεί τα ιστορικά δεδομένα εις τας ακριβείς των διαστάσεις και δίδει πλήρως τεκμηριωμένην και απολύτως αμερόληπτον απάντησιν εις το ερώτημα περί της στρατιωτικής σημασίας, την οποίαν είχεν η εν λόγω καταδρομική ενέργεια, επί των πολεμικών επιχειρήσεων της Βορείου Αφρικής, ως και περί της ουσιαστικής συμβολής ενός εκάστου εκ των συμμετασχόντων εις αυτήν.

Περιεχόμενα
Πίναξ φωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων
Πρόλογος
Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ
Τα προ της μάχης του Ελ Αλαμέιν γεγονότα
Προπαρασκευή και εκτέλεσις υπό του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής καταδρομικής ενεργείας εις την Ελλάδα
Σχέδιον και εκτέλεσις καταδρομικής ενεργείας δια την ανατίναξιν της γέφυρας Γοργοποτάμου
Απεγνωσμέναι και μάταιαι προσπάθειαι Βρεταννών δια την συνάντησίν των μετά του “Άρη Βελουχιώτη”
Οι Βρεταννοί καταδρομείς εξαναγκάζονται εις αναζήτησιν βοηθείας εκ μέρους του Ναπολέοντος Ζέρβα
Αναγνωρίσεις – Συσκέψεις και Σχεδιασμός της επιχειρήσεως
Τελικόν Σχέδιον Ενεργείας
Διεξαγωγή επιχειρήσεως ανατινάξεως γέφυρας Γοργοποτάμου
Πέρας επιχειρήσεως – Αποχώρησις Βρεταννών καταδρομέων και Ελλήνων ανταρτών
Συνέπειαι και αντιδράσεις εκ της ανατινάξεως της γέφυρας του Γοργοποτάμου
Μία πράξις αμαυρώνει την δόξαν ενός γενναίου επιτεύγματος
Η επιστροφή των Βρεταννών καταδρομέων εις Αίγυπτον ματαιούται
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Εκδότης

Νέα Θέσις

Συγγραφέας

Αντωνακέας Αριστομένης Ν.

Σελίδες

150

Ημ.Έκδοσης

10/12/1996

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Συλλεκτική κούπα 1821-2021
η Επανάσταση συνεχίζεται
Κύλιση προς τα επάνω