Επικοινωνία

βιβλιοπωλείο ΛΟΓΧΗ,
Απόλλωνος 3-5, 4ος όρ.
Σύνταγμα Αθήνα
τηλ. 210 3611590
info@logxi.com