Σαλαμίνα

22 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. η ναυμαχία της Σαλαμίνος

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. (20η του μηνός Βοηδρομιώνος του πρώτου έτους της 75ης Ολυμπιάδος) θα διεξαχθεί η περίφημη ναυμαχία της Σαλαμίνος μεταξύ της συμμαχίας των ελληνικών πόλεων-κρατών και της περσικής αυτοκρατορίας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαμάχη στο στρατόπεδο των Ελλήνων για το αν θα έπρεπε να διεξαχθεί η ναυμαχία στην Κόρινθο ή […]

Κύλιση προς τα επάνω